Có bao nhiêu hình thức dẫn nhiệt ? Nêu tính chất của đối lưu, bức xạ nhiệt?

Question

Có bao nhiêu hình thức dẫn nhiệt ? Nêu tính chất của đối lưu, bức xạ nhiệt?

in progress 0
Maya 4 tuần 2021-07-11T13:49:56+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:51:36+00:00

  + Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn. Quá trình dẩn nhiệt xãy ra cho đến khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau.
  + Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí. Đây chính là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.
  + Bức xạ nhiệt : Là hình thức truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng , có thể xãy ra cả trong chân không

  xin câu trả lời hay nhất cho nhóm :3

   

  0
  2021-07-11T13:51:47+00:00

  Đáp án:

   $Có$ $3$ $hình$ $thức$ $truyền$ $nhiệt:$

  $+$ $Đối$ $lưu$ $Ví$ $dụ$: $Đun$ $nước$ $từ$ $bên$ $dưới$ $sau$ $1$ $thời$ $gian$ $cả$ $nước$ $bên$ $trên$ $cả$ $nước$ $bên$ $dưới$ $đều$ $nóng.$

  $+$ $Bức$ $xạ$ $nhiệt$ : $Ví$ $ dụ$ : $Để$ $gương$ $ngoài$ $nắng$ được  tạo ra $bởi$ $chuyển$  $động$  $nhiệt$  $của$  $mặt$  $trời$ .

  $+$ $ Dẫn$ $nhiệt$ $Ví $ $dụ$ : $Đổ$ $nước$ $nóng$ $vào$ $ cốc$ $nhựa$ $ một$ $lúc$ $sau$ $cốc$ $nhựa$ $cũng$ $nóng$ , $đó$ $là$ $hình$ $thức$ $dẫn$ $nhiệt$ $từ $ $nước$ $nóng$ $sang$ $cái$ $cốc$ $nhựa .$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )