Có bao nhiêu m để hàm số y= (m^2 -1)x^3 +(m-1)x^2 -x+4 nghịch biến trên khoảng – vô cùng đeesn dương vô cùng

Question

Có bao nhiêu m để hàm số y= (m^2 -1)x^3 +(m-1)x^2 -x+4 nghịch biến trên khoảng – vô cùng đeesn dương vô cùng

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2021-07-25T21:57:53+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:58:58+00:00

  Đáp án:$\left[ \begin{array}{l}
  m = 1\\
   – \frac{1}{2} < m < 1
  \end{array} \right.$

   

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  y = \left( {{m^2} – 1} \right){x^3} + \left( {m – 1} \right){x^2} – x + 4\\
   \Rightarrow y’ = 3\left( {{m^2} – 1} \right){x^2} + 2\left( {m – 1} \right)x – 1 < 0\forall x\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  m = 1\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  {m^2} – 1 < 0\\
  \Delta ‘ < 0
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  m = 1\\
  \left\{ \begin{array}{l}
   – 1 < m < 1\\
  {\left( {m – 1} \right)^2} + 3\left( {{m^2} – 1} \right) < 0
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  m = 1\\
  \left\{ \begin{array}{l}
   – 1 < m < 1\\
  {m^2} – 2m + 1 + 3{m^2} – 3 < 0
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  m = 1\\
  \left\{ \begin{array}{l}
   – 1 < m < 1\\
   – \frac{1}{2} < m < 1
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  m = 1\\
   – \frac{1}{2} < m < 1
  \end{array} \right.
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )