có bao nhiêu p/số lớn hơn 1ma tích của tử số vá mẫu số bằng 30

Question

có bao nhiêu p/số lớn hơn 1ma tích của tử số vá mẫu số bằng 30

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-09-09T00:14:12+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T00:15:31+00:00

  ta có những cặp số có tích bằng 30 

  30×1;1×30;15×2;2×15;10×3;3×10;6×5;5×6.

  vì các phân số phải lớn hơn 1

  nên $\frac{30}{1}$; $\frac{15}{2}$; $\frac{10}{3}$; $\frac{6}{1}$ là các phân số đủ các diều kiện đã nêu ra

  ⇒có 4 phân số đáp ứng đủ các điều kiện đã đưa ra

  0
  2021-09-09T00:16:08+00:00

  Ta có: 30=1×30=2×15=3×10=5×6

  Để p/s đó lớn hơn 1

  => Sẽ có các p/s là

  30/1; 15/2; 10/3 và 5/6

  Vậy có 4p/s

  HOK TỐT!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )