Có bao nhiêu phân số có tử số bằng 9, lớn hơn -3/5 và nhỏ hơn -4/9. Làm giúp mình nhé mình đang cần và mình đang học online

Question

Có bao nhiêu phân số có tử số bằng 9, lớn hơn -3/5 và nhỏ hơn -4/9. Làm giúp mình nhé mình đang cần và mình đang học online

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-08-13T13:30:10+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:31:18+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Gọi phân số đó là `9/x`

  Ta có:

  `-3/5<9/x<-4/9`

  `=>-36/60<36/(4x)<-9/81`

  `=>-60>4x>-81`

  Mà `4xvdots4=>4x in {-64;-68;-72;-76;-80}`

  `=>x in {-16;-17;-18;-19;-20}`

  `=>` Các phân số cần tìm là `9/(-16);9/(-17);9/(-18);9/(-19);9/(-20)`

  `=>` Có `5` phân số.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )