Cò bao nhiêu số có bốn chữ số sao cho các chữ số của nó là các số liên tiếp tăng dần ?

Question

Cò bao nhiêu số có bốn chữ số sao cho các chữ số của nó là các số liên tiếp tăng dần ?

in progress 0
Kinsley 4 tháng 2021-08-11T23:05:11+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T23:06:29+00:00

  Có 6 số có 4 chữ số liên tiếp tăng dần, đó là các số: 1234; 2345; 3456; 4567; 5678; 6789.

   

  0
  2021-08-11T23:06:46+00:00

  Đáp án:

  Có 6 số có 4 chữ số liên tiếp tăng dần, đó là các số: 1234; 2345; 3456; 4567; 5678; 6789.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )