Có bao nhiêu số hữu tỉ nằm giữa hai số hữu tỉ phân biệt Ai trả lời nhanh và hay sẽ cho ctlhn

Question

Có bao nhiêu số hữu tỉ nằm giữa hai số hữu tỉ phân biệt
Ai trả lời nhanh và hay sẽ cho ctlhn

in progress 0
Hadley 1 tháng 2021-07-29T22:35:10+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T22:36:12+00:00

  Có nhiều

   

  0
  2021-07-29T22:36:45+00:00

  Có vô số hữu tỉ nằm giữa 2 số hữu tỉ phân biệt.

  Vd: Hai số hữu tỉ `1/2` và `1/9` có các số hữu tỉ nằm giữa là `1/3;1/4;1/5;2/5;2/7;….`

  (Chúc bạn học tốt)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )