Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có hai chữ số?

Question

Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có hai chữ số?

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-07-24T21:39:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T21:40:01+00:00

  Số chẵn lớn nhất có 2 chữ số là 98.

  Số chẵn bé nhất có 2 chữ số là 10.

  => Có số số tự nhiên chẵn có 2 chữ số là:

               (98 – 10) : 2 + 1 = 45(số)

                                            Đáp số: 45 số

  Chúc học tốt!!!

   

  0
  2021-07-24T21:40:48+00:00

  (+) Dãy số chẵn có 2 chữ số là : 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; … ; 98

  Số số hạng có trong dãy trên là : 

               ( 98 – 10 ) : 2 + 1 = 45 ( số hạng )

                                     Đáp số : 45 số tự nhiên chẵn có hai chữ số

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )