Có bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2,3,…,9 ?

Question

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2,3,…,9 ?

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-10-13T17:46:23+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:48:07+00:00

  Đáp án: 15120

   

  Giải thích các bước giải:

  Các chữ số cần lập có dạng `M=\overline(abcde) ( a \ne b \ne c \ne d \ne e)`

  `a` có 9 cách chọn.

  `b` có 8 cách.

  ….

  `e` có 5 cách.

  `=>` Tổng các chữ số có thể lập: `9.8.7.6.5=15120` (số)

  Vậy có 15120 số thỏa mãn.

  0
  2021-10-13T17:48:22+00:00

   Cách 1:

  Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abcde} (a≠b≠c≠d≠e)$

  `a` có `9` cách chọn 

  `b` có `8` cách chọn

  `c` có `7` cách chọn

  `d` có `6` cách chọn

  `e` có `5` cách chọn

  `=>` có `9.8.7.6.5 = 15120` số.

  Cách 2:

  Số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau đc lập từ `1,2,3,…9` là:

  $A^{5}_{9} =15120$ số

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )