có bn số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng mỗi số chỉ có 1 chữ số 2 Nhanh lên nhé! Mik cần gấp!

Question

có bn số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng mỗi số chỉ có 1 chữ số 2
Nhanh lên nhé!
Mik cần gấp!

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-10-20T03:00:20+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T03:01:26+00:00

  Đáp án:

   16 số 

  Giải thích các bước giải:

   Các số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng mỗi số chỉ có 1 chữ số 2 là 12 , 32 , 42 , 52 , 62 , 72 , 82 , 92 và khi đảo ngược các số ta được các số mới là 21 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27, 28 , 29 

  Vậy có tất cả 16 số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng mỗi số chỉ có 1 chữ số 2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )