cô bỏ ra 560 000 đồng mua nguyên liệu làm hoa . làm xong cô bán được 896 000 đồng. hỏi a) tiền bán hoa bằng bao nhiêu % tiền vốn b) cô lãi bao nhiêu %

Question

cô bỏ ra 560 000 đồng mua nguyên liệu làm hoa . làm xong cô bán được 896 000 đồng. hỏi
a) tiền bán hoa bằng bao nhiêu % tiền vốn
b) cô lãi bao nhiêu %

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-07-24T21:38:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T21:39:29+00:00

   a ) Tiền bán hoa của cố bằng số % tiền vốn là :

               896 000  : 560 000 x 100 = 160 %

   b ) Cô lãi số % là :

              160 – 100 = 60 % 

                         Đáp số : a) 160 %

                                        b) 60%

   

  0
  2021-07-24T21:39:32+00:00

  a ) Tiền bán hoa của cô bằng số phần trăm tiền vốn là :

               \(896 000  : 560 000 = 1,6= 160 \%\)

   b ) Cô lãi số phần trăm so với tiền vốn là :

               \(160\% –  100\% = 60 \% \)

                              Đáp số : a) \(160 \%\) ;

                                            b) \(60\%\).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )