Cơ cấu kinh tế Đông Nam Á đang có những thay đổi như thế nào?

Question

Cơ cấu kinh tế Đông Nam Á đang có những thay đổi như thế nào?

in progress 0
Aaliyah 3 tháng 2021-09-18T16:26:09+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T16:27:18+00:00

  Quá trình công nghiệp hóa làm cơ cấu kinh tế các nước chuyển dịch theo hướng tích cực. 

   * Nông nghiệp:

  – Cây lương thực: cây chính là lúa, phân bố ở đồng bằng châu thổ, ven biển.

  – Cây công nghiệp nhiệt đới rất đa dạng, giá trị cao, phân bố trên các cao nguyên màu mỡ.

   * Công nghiệp: Phổ biến các ngành: luyện kim, chế tạo máy, hóa chất, lọc dầu, thực phẩm…

  0
  2021-09-18T16:27:59+00:00

  – Quá trình công nghiệp hóa làm cơ cấu kinh tế các nước chuyển dịch theo hướng tích cực. 

   * Nông nghiệp:

  – Cây lương thực: cây chính là lúa, phân bố ở đồng bằng châu thổ, ven biển.

  – Cây công nghiệp nhiệt đới rất đa dạng, giá trị cao, phân bố trên các cao nguyên màu mỡ.

   * Công nghiệp: Phổ biến các ngành: luyện kim, chế tạo máy, hóa chất, lọc dầu, thực phẩm…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )