‘Cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta Bao giờ Nam Bắc một nhà’ Nêu ya nghĩa câu này

Question

‘Cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta
Bao giờ Nam Bắc một nhà’
Nêu ya nghĩa câu này

in progress 0
Samantha 3 tuần 2021-07-09T22:15:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:16:23+00:00

  -Nghĩa đen : Chúng ta phải Cố gắng làm tròn nhiệm vụ của chúng ta đến khi dành lại được nền độc lập , tự do , hòa bình ( tức khi Nam Bắc đã sum họp một nhà)

  -Nghĩa bóng :  Bác muốn nói dân ta phải có tinh thần đoàn kết , ý chí đấu tranh chống ngoại xâm áp bức , bóc lột để vượt qua chiến tranh , thống nhất đất nước.

  Vote 5 sao bạn nhé

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-07-09T22:16:36+00:00

  $\text{@Kenvin2007}$

  Đề : ”Cố gắng làm tròn nhiệm vu ta 

           Bao giờ Nam Bắc một nhà”

  Giải : Ý nghĩa là : Mọi người cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người , cần chung tay chống giặc bảo vệ tổ quốc . Bao giờ Nam Bắc 1 nhà có nghĩa là Đất Nước Việt Nam đã giành được độc lập , chủ quyền và đánh đuổi giặc ra khỏi đất nước . 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )