cô giáo có 350 quyển vở cô thưởng cho 25 bạn học sinh khá và một số hs giỏi trung bình mỗi bạn hs khá thưởng 8 quyển vở .Nếu trung bình mỗi bạn hs giỏ

Question

cô giáo có 350 quyển vở cô thưởng cho 25 bạn học sinh khá và một số hs giỏi trung bình mỗi bạn hs khá thưởng 8 quyển vở .Nếu trung bình mỗi bạn hs giỏi được tặng 10 quyển vở thì có bao nhiêu bạn học sih giỏi để tặng hết số vở còn lại ?
không cần giải thích

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-11-12T13:45:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:47:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số quyển vở cô giáo tặng các bạn học sinh khá là :

  `25×8=200` ( quyển vở )

  Số vở còn lại sau khi cô giáo tặng các bạn học sinh khá là :

  `350-200=150` ( quyển vở )

  Số học sinh giỏi là :

  `150:10=15` ( học sinh )

                          Đáp số : `15` học sinh giỏi 

  0
  2021-11-12T13:47:11+00:00

  Đáp án:

  25 bạn học sinh khá được thưởng có số quyển vở là:         

            8×25=200(quyển)

  Còn lại số quyển vở là:         

           350-200=150(quyển)

  Có tất cả số bạn học sinh giỏi là:       

          150:10=15(bạn)

  Đáp số :15 bạn học sinh giỏi           

   Chúc bn học zui zẻ????????????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )