Cô giáo muốn chia 240 bút bi , 210 bút chì 180 quyển vở thành các phần thưởng.Khi đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi , vở , bút chì ?

Question

Cô giáo muốn chia 240 bút bi , 210 bút chì 180 quyển vở thành các phần thưởng.Khi đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi , vở , bút chì ?

in progress 0
Sadie 4 tháng 2021-08-22T13:26:49+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:28:09+00:00

  Đáp án:

  Gọi số phần thưởng chia được nhiều nhất là a

  Để chia bút bi,bút chì,vở và các phần thưởng mà mỗi phần thưởng có số bút bi , bút chì và quyển vở bằng nhau thì 240 phải chia hết cho a , 210 chia hết cho a và 180 chia hết cho a a ƯC {240,210,180}

  Mà a lớn nhất a = ƯCLN {240 , 210 , 180 }

  Ta có :

  240 = 2^4 . 3 . 5

  210 = 2.3.5.7

  180 = 2^2 . 3^2 . 5

  ƯCLN(240,210,180)= 2.3.5=30

  Vậy a = 30

  Khi ấy : Mỗi phần thưởng có :

  240 : 30 = 8 ( bút bi )

  210 : 30 = 7 ( bút chì )

  180 : 30 = 6 ( quyển vở )

  Vậy phần thưởng nhiều nhất là 30

  mỗi phần thưởng có :

  8 bút bi

  7 bút chì

  6 quyển vở

  0
  2021-08-22T13:28:25+00:00

  :

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số phần thưởng chia được nhiều nhất là a

  Để chia bút bi,bút chì,vở và các phần thưởng mà mỗi phần thưởng có số bút bi , bút chì và quyển vở bằng nhau thì 240 phải chia hết cho a , 210 chia hết cho a và 180 chia hết cho a a ƯC {240,210,180}

  Mà a lớn nhất a = ƯCLN {240 , 210 , 180 }

  Ta có :

  240 = 2^4 . 3 . 5

  210 = 2.3.5.7

  180 = 2^2 . 3^2 . 5

  ƯCLN(240,210,180)= 2.3.5=30

  Vậy a = 30

  Khi ấy : Mỗi phần thưởng có :

  240 : 30 = 8 ( bút bi )

  210 : 30 = 7 ( bút chì )

  180 : 30 = 6 ( quyển vở )

  Vậy phần thưởng nhiều nhất là 30

  mỗi phần thưởng có :

  8 bút bi

  7 bút chì

  6 quyển vở

  Học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )