Có hai ấm đựng nước với hai lượng nước như nhau nhưng có nhiệt độ khác nhau: ấm 1 đựng nước lạnh và ấm 2 đựng nước nóng. nếu trộn hai ấm nước với nhau

Question

Có hai ấm đựng nước với hai lượng nước như nhau nhưng có nhiệt độ khác nhau: ấm 1 đựng nước lạnh và ấm 2 đựng nước nóng. nếu trộn hai ấm nước với nhau, nhiệt năng của chúng thay đổi như thế nào

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-07-25T22:04:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T22:05:39+00:00

  Nếu trộn lẫn 2 ấm nước với nhau thì theo nguyên lí truyền nhiệt, nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn và sự truyền nhiệt xảy ra đến khi nhiệt độ 2 vật cần bằng

  => Nhiệt năng của ấm nước nóng sẽ được truyền cho ấm nước lạnh đến khi nhiệt độ của nước cân bằng thì sẽ dừng quá trình này lại.

  0
  2021-07-25T22:06:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Theo phương trình cân bằng nhiệt : nước nóng sẽ tỏa nhiệt còn nước lạnh sẽ thu nhiệt đến khi nào nhiệt độ của chúng cân bằng thì hiện tượng trao đổi nhiệt của chúng sẽ kết thúc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )