Có hai bao đường tổng cộng 114 kg .Biết 2/3 số đường bao 1 bằng 3/5 só đường bao 2 .Hỏi mỗi bao nhiêu kg đường ?

Question

Có hai bao đường tổng cộng 114 kg .Biết 2/3 số đường bao 1 bằng 3/5 só đường bao 2 .Hỏi mỗi bao nhiêu kg đường ?

in progress 0
Quinn 5 tháng 2021-07-16T07:21:45+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:23:31+00:00

  TL:

  Ta có sơ đồ:

  Bao 1 l—l—l—l—l—l—l—l—l—l

  Bao 2 l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l

  Tổng số phân bằng nhau: 9 + 10 = 19 phần 

  Giá trị 1 phần: 114 : 19 = 6 (kg)

  SỐ kg của bao thứ nhất: 6 x 9 = 54 (kg)

  Số kg của bao thứ hai: 144 – 54 = 60 (kg)

  Đáp số: Bao 1: 54 kg — Bao hai: 60 kg 

   

  0
  2021-07-16T07:23:33+00:00

  Gửi bạn ._.

  #No_copy

  #Cow_deeptry

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )