Có hai bình cách nhiệt đựng cùng một chất lỏng. Một học sinh lần lượt múc từng ca chất lỏng ở bình 1 đổ vào bình 2 và ghi lại nhiệt độ khi cân bằng sa

Question

Có hai bình cách nhiệt đựng cùng một chất lỏng. Một học sinh lần lượt múc từng ca chất lỏng ở bình 1 đổ vào bình 2 và ghi lại nhiệt độ khi cân bằng sau mỗi lần đổ là: t1 = 10°c, t2= 17,5°c, t3 (bỏ sót không ghi), t4 = 25°c. Hãy tìm nhiệt độ t3 và nhiệt độ của chất lỏng ở bình 1 và bình 2 lúc đầu. Coi nhiệt độ và khổỉ lượng mà mỗi ca chất lỏng lấy từ bình 1 là như nhau. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với bình, ca và môi trường bên ngoài

in progress 0
Arya 4 tuần 2021-07-10T11:32:18+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-10T11:33:26+00:00

    t01 = 40°C và t3 = 22°c

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )