có hai xe đi ngược chiều nhau và cùng đến một quán cà phê. tính quãng đường mà hai người đi biết xe thứ nhất đi được 18 km thì đến quán cà phê, xe thứ

Question

có hai xe đi ngược chiều nhau và cùng đến một quán cà phê. tính quãng đường mà hai người đi biết xe thứ nhất đi được 18 km thì đến quán cà phê, xe thứ hai đi hai 20 km thì đến quán cà phê.

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-09-28T10:42:29+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T10:43:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Quãng đường mà 2 xe cùng đi là:

              `18 + 20 = 38 (km)`

                             Đáp số:`38 km`

  0
  2021-09-28T10:44:19+00:00

  Quãng đường mà hai xe đi là:

     18+20 = 38 ( km)

         đáp số: 38 km

  gửi bạn

  @ ka

  @ team FA

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )