Có hai lọ thủy tinh hình trụ, lọ thứ nhất có đường kính đáy là 30 cm, chiều cao 20 cm đựng đầy nước, lọ thứ hai có đường kính đáy là 40 cm chiều cao l

Question

Có hai lọ thủy tinh hình trụ, lọ thứ nhất có đường kính đáy là 30 cm, chiều cao 20 cm đựng đầy nước, lọ thứ hai có đường kính đáy là 40 cm chiều cao là 12 cm.
a)Tính thể tích nước trong lọ 2

in progress 0
Lyla 6 giờ 2021-09-16T18:45:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:47:03+00:00

  Đáp án:

   `4800\pi`

  Giải thích các bước giải:

   a) Thể tích nước trong lọ 2 là:

  `V_2=\pi.R_{2}^2.h_2=\pi.20^2 .12=4800\pi\ (cm^3)`

  0
  2021-09-16T18:47:14+00:00

  Thể tích nước trong lọ 2 là:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )