Có hai loại kính lúp trên vành kính ghi 3x ,5x hãy cho biết Kính nào có tiêu cự ngắn hơn Dùng kính nào quan sát được ảnh của một vật lớn hơn Tính ti

Question

Có hai loại kính lúp trên vành kính ghi 3x ,5x hãy cho biết
Kính nào có tiêu cự ngắn hơn
Dùng kính nào quan sát được ảnh của một vật lớn hơn
Tính tiêu cự của hai kính

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-07-21T00:59:04+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:00:48+00:00

  Đáp án:

  + 3x, 5x là độ bội giác của kính lúp. Vì tiêu cự tỉ lệ nghịch với độ bội giác do đó kính 5x có tiêu cự ngắn hơn kính 3x.

  + Với độ bội giác càng lớn thì ta quan sát được vật càng lớn, do đó kính 5x cho ta thấy ảnh của một vật lớn hơn.

  + Tiêu cự của 2 kính là:

  $\begin{array}{l}
  {G_{3x}} = \dfrac{{25}}{{{f_{3x}}}} \Rightarrow {f_{3x}} = \dfrac{{25}}{{{G_{3x}}}} = \dfrac{{25}}{3} = 8,33cm\\
  {G_{5x}} = \dfrac{{25}}{{{f_{5x}}}} \Rightarrow {f_{5x}} = \dfrac{{25}}{{{G_{5x}}}} = \dfrac{{25}}{5} = 5cm
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )