Có hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 32km nếu 2 ô tô đó đi ngược chiều nhau thì sẽ gặp nhau sau 24 phút. Nếu 2 ô tô đi

Question

Có hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 32km nếu 2 ô tô đó đi ngược chiều nhau thì sẽ gặp nhau sau 24 phút. Nếu 2 ô tô đi cùng chiều thì sau 2 giờ ô tô đi từ A sẽ đuổi kịp ô tô đi từ B. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

in progress 0
Samantha 2 năm 2021-08-28T19:43:26+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:44:27+00:00

  Đáp án:

  Tham khảo 

  Giải thích các bước giải:

  $\text{ Đổi 24 phút=0,4 giờ}$

  $\text{ Tổng vận tốc 2 ô tô là:}$

  $32:0,4=80(km/h)$

  $\text{Hiệu vận tốc của hai xe ô tô là:}$

  $32:2=16(phần)$

  $\text{Vận tốc ô tô đi từ A là:}$

  $(80+16):2=48(km/h)$

  $\text{Vận tốc ô tô đi từ B là:}$

  $80-48=32(km/h)$

  $\text{Đáp số:ô tô đi từ A là 48km/h}$

   $\text{B là 32km/h}$

  0
  2021-08-28T19:44:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi $24p= 0,4 giờ$

  Tổng vận tốc của hai ô tô là:

  $32: 0,4= 80 (km/h)$

  Hiệu vận tốc hai ô tô là:

  $32: 2= 16 (km/h)$

  Vận tốc ô tô thứ nhất là:

  $(80+ 16): 2= 48 (km/h)$

  Vận tốc ô tô thứ hai là:

  $48- 16= 32 (km/h)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )