có hai thùng dầu, nếu chuyển 2 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu hai thùng bằng nhau, còn nếu chyển 2 lít dầu từ thùng thứ hai sang

Question

có hai thùng dầu, nếu chuyển 2 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu hai thùng bằng nhau, còn nếu chyển 2 lít dầu từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất thì số dầu ở thùng thứ hai bằng 1/3 ố dầu ở thùng thú nhất. Hỏi lúc đầu thùng thứ nhất có bao nhiêu lít dầu ?

in progress 0
Ximena 3 ngày 2021-09-11T21:05:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T21:06:57+00:00

  Giải
  Nếu chuyển 2l dầu từ thuntf 1 sang thùng 2 thì số dầu của 2 thùng bằng nhau . Vậy thùng 1 hơn thùng 2 là
  2×2=4l
  Nếu chuyển 2l dầu từ thùng 2 sang thùng 1 ta có
  4×2=8l
  Ta có sơ đồ
  Thùng 2- 2l 1 phần
  Thùng 1+2l 3 phần
  Hiệu số phần bằng nhau là
  3-1=2 phần
  Thùng 1 có số l dầu là
  8÷2×3=12l
  Lúc dầu thùng 1 có số l dầu là
  12-2=10l
  Đáp số 10l
  Chúc bạn học tốt
  Xin cho mình hay nhất và 1 vote nha bạn

  0
  2021-09-11T21:07:00+00:00

  Đáp án:

   10 lít

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số dầu ở thùng thứ nhất là a (lít), số dầu ở thùng 2 là b (lít)

  Nếu chuyển 2 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu hai thùng bằng nhau nên:

  b+2=a-2 

  suy ra: b=a-4(1)

  Nếu chyển 2 lít dầu từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất thì số dầu ở thùng thứ hai bằng 1/3 số dầu ở thùng thứ nhất nên:

  b-2=1/3*(a+2)(2)

  Từ 1 và 2 suy ra:

  a-4-2=1/3*(a+2)

  a-6=1/3*a+2/3

  a-6=a/3+2/3

  a-6=(a+2)/3

  a=[(a+2)/3]+6

  a=(a+20)/3

  a=a/3+20/3

  a-a/3=20/3

  2a/3=20/3

  2a=20

  a=10 (lít)

  Đáp số: 10 lít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )