Có hai thùng đựng xăng thùng thứ nhất đựng gấp đôi số lít săng của thùng thứ nhất.Nếu thêm vào thùng thứ nhất 12 lít xăng và thêm vào thùng thứ hai 7

Question

Có hai thùng đựng xăng thùng thứ nhất đựng gấp đôi số lít săng của thùng thứ nhất.Nếu thêm vào thùng thứ nhất 12 lít xăng và thêm vào thùng thứ hai 7 lít xăng nữa thì cả 2 thùng có số lít xăng bằng nhau. Hỏi lúc đầu thùng thứ nhất đựng bao nhiêu lít xắng

in progress 0
Raelynn 2 giờ 2021-10-09T20:05:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T20:06:17+00:00

   

  0
  2021-10-09T20:06:48+00:00

  Đáp án:

  7 lít xăng nữa: có nghĩa là 7,5 hay 3,5 vậy?

  Thùng thứ nhất đựng gấp đôi số lít xăng của thùng thứ nhất.

  Bài toán này giải sao đây

  Có lẻ đề sai?

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )