Có hai thùng , thùng thu nhất có 48 lit , thùng thu hai ít hơn thùng thu nhất 12 lít . Hỏi trung bình mỗi thùng có bao nhiêu lít

Question

Có hai thùng , thùng thu nhất có 48 lit , thùng thu hai ít hơn thùng thu nhất 12 lít . Hỏi trung bình mỗi thùng có bao nhiêu lít

in progress 0
Peyton 4 tháng 2021-08-15T20:28:27+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:29:30+00:00

  Thùng thứ hai có số lít là:

    $48 – 12 = 36$ (lít)

  Trung bình mỗi thùng có:

   $(48+36):2=42$ (lít)

         Đáp số: $42$ lít

  0
  2021-08-15T20:29:30+00:00

  Thùng thứ hai có số lít là:

     (lít)

  Trung bình mỗi thùng có:

    (lít)

         Đáp số:  lít

  – Answered by Meett1605

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )