Có hai vật – vật A thực hiện đc 350 dao động trông 5 giây – vật B thực hiện được 1800 dao động ko một phút a/tính tần số dao động của từng vật b/ vật

Question

Có hai vật
– vật A thực hiện đc 350 dao động trông 5 giây
– vật B thực hiện được 1800 dao động ko một phút
a/tính tần số dao động của từng vật
b/ vật nào có tần số dao động lớn hơn

in progress 0
Jasmine 3 tuần 2021-11-20T00:56:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:58:23+00:00

  a/Tần số dao động của vật A là:

            350:5=70 (Hz)

  Tần số dao động của vật B là:

            1800:60=30 (Hz)

                 Đáp số: Vật A: 70 Hz

                              Vật B: 30 Hz

  b/Vậy vật A có tần số dao động lớn hơn.

  Chọn câu trl của mk nha !

  0
  2021-11-20T00:58:39+00:00

  a, Tần số dao động của vật A là:

  350:5=70(Hz)

  Tần số dao động của vật B là:

  1800:(1.60)=30(Hz)

  b, Vì 70Hz>30Hz nên vật A có tần số dao động lớn hơn.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )