có hay không 2019 số tự nhiên khác 0 mà tích của chúng bằng tổng của chúng ?

Question

có hay không 2019 số tự nhiên khác 0 mà tích của chúng bằng tổng của chúng ?

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-10-10T08:10:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:11:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   có . vì khi các số hạng bằng nhau thì tích hoặc tổng của chúng đều bằng nhau

      nhớ cho mình 5*nhé

  0
  2021-10-10T08:12:06+00:00

  số tự nhiên khác 0 mà tổng của chúng bằng tích thì chỉ có số 2 

  2 + 2 = 4

  2 x 2 = 4 

   

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )