Có hay không một tứ giác mà độ dài các cạnh tỉ lệ với 1,3,5,10.Vì sao

Question

Có hay không một tứ giác mà độ dài các cạnh tỉ lệ với 1,3,5,10.Vì sao

in progress 0
Aubrey 4 ngày 2021-09-09T14:24:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:26:05+00:00

  Không thể, bởi vì tổng 3 cạnh của một tứ giác phải lớn hơn cạnh còn lại. Trong khi ta lại có

  $1 + 3 + 5 = 9 < 10$

  Vậy ko thể tồn tại tứ giác đã nêu.

  0
  2021-09-09T14:26:20+00:00

  Đáp án:

   Không

  Giải thích các bước giải:

   Giả sử độ dài  các cạnh là \(1,3,5,10\) (tỉ lệ 1 : 3 : 5: 10)

  Ta có: \(1+3+5=9<10\) nên đây không thể là độ dài các cạnh của \(\Diamond\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )