Có hh khí NaCl và NaBr, trong đó NaBr chiếm 10% về khối lượng. Hòa tan hoàn toàn hh đó vào nước rồi cho khí Clo lội qua dd cho đến dư. Làm bay hơi dd

Question

Có hh khí NaCl và NaBr, trong đó NaBr chiếm 10% về khối lượng. Hòa tan hoàn toàn hh đó vào nước rồi cho khí Clo lội qua dd cho đến dư. Làm bay hơi dd cho đến khi thu được muối khan. Khối lượng hh ban đầu đã thay đổi bao nhiêu % ?

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-09-25T06:01:20+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T06:02:56+00:00

  Đáp án:

   4,3%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  C{l_2} + 2NaBr \to 2NaCl + B{r_2}\\
  mhh = a(g) \Rightarrow mNaBr = 10\%  \times a = 0,1a(g)\\
  nNaBr = \dfrac{{0,1a}}{{103}}(mol) \Rightarrow nNaCl = nNaBr = \dfrac{{0,1a}}{{103}}(mol)\\
  mNaCl = \dfrac{{0,1a}}{{103}} \times 58,5 + 0,9a = 0,957a(g)\\
  \%\text{ giảm}  = \dfrac{{a – 0,957a}}{a} \times 100\%  = 4,3\% 
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )