Có hỗn hợp khí gồm: metan, etilen, cacbonđioxit. Bằng phương pháp hóa học, hãy làm sạch khí metan. Viết PTHH, ghi rõ điều kiện (nếu có).

Question

Có hỗn hợp khí gồm: metan, etilen, cacbonđioxit. Bằng phương pháp hóa học, hãy làm sạch khí metan. Viết PTHH, ghi rõ điều kiện (nếu có).

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-11-10T20:19:56+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:21:16+00:00

  Đáp án:

  – Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước Brom dư, khi đó etilen, CO2 sẽ bị giữ lại, còn khí metan tinh khiết sẽ thoát ra:

  PTHH: $C_2H_4 + Br_2 → C_2H_4Br_2$

  – Dẫn etilen, CO2 qua dd Ca(OH)2 dư, CO2 sẽ bị hấp thụ, còn CH4 thoát ra. Ta đã làm sạch được khí CH4 (metan)

  PTHH: $CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 + H_2O$

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )