có mấy cách tìm kiếm thông tin trên internet (ghi rõ các cách)

Question

có mấy cách tìm kiếm thông tin trên internet (ghi rõ các cách)

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-08-07T19:00:14+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:01:27+00:00

  Có 2 cách tìm kiếm thông tin trên internet;

  +Cách 1: Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ hay liên kết được các nhà cung cấp dịch vụ đặt trên các trang web.

  +Cách 2: Tìm kiếm nhờ các máy tìm kiếm (Search Engine). Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm thông tin trên internet theo yêu cầu của người dùng.

  0
  2021-08-07T19:01:28+00:00

  Có 2 cách tìm kiếm thông tin trên internet;

  +Cách 1: Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ hay liên kết được các nhà cung cấp dịch vụ

  +Cách 2: Tìm kiếm nhờ các máy tìm kiếm. Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm thông tin trên internet.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )