Có mấy dạng biểu đồ phổ biến nhất mà em được học trong chương trình?

Question

Có mấy dạng biểu đồ phổ biến nhất mà em được học trong chương trình?

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-14T23:26:55+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T23:28:30+00:00

  Biểu đồ cột,tròn,miền,kết hợp

  0
  2021-09-14T23:28:36+00:00

  Có 3 dạng biểu đồ phổ biến:

  Biểu đồ cột: Dùng để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột của bảng dữ liệu
  Biểu đồ đường gấp khúc: Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu
  Biểu đồ hình tròn: Dùng để mô tả tỷ lệ của từng dữ liệu so với tổng các dữ liệu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )