Có mấy dạng tỷ lệ ? Đó là những dạng nào ? Hãy cho ví dụ về mỗi dạng ?

Question

Có mấy dạng tỷ lệ ? Đó là những dạng nào ? Hãy cho ví dụ về mỗi dạng ?

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-08-20T03:44:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:45:58+00:00

  Có 2 dạng :Tỷ lệ số

  VD:$\frac{1}{a}$ 

                    Tỷ lệ thước:

  VD:`1cm` treen bản đồ tươn ứng với a trên thực tế

  0
  2021-08-20T03:46:02+00:00

  Đáp án : Có 2 dạng :

  – Dạng 1 : Tỷ lệ số : VD : $\dfrac{1}{n}$
  – Dạng 2 : Tỷ lệ thước : VD : 1cm trên bản đồ -> tương ứng với ( n )m trên thực tế.

  Chúc bạn hok tốt nhé !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )