Có mấy loại điện tích Nêu sự tương tác của điện tích

Question

Có mấy loại điện tích Nêu sự tương tác của điện tích

in progress 0
Savannah 10 phút 2021-09-12T22:51:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:53:04+00:00

  Đáp án:

   Oke

  Giải thích các bước giải:

   Có 2 loại điện tích

  Cac vật nhiễm điện cùng nhau thì đẩy nhau 

  cac vật nhiễm điện khác nhau thì hút nhau

  0
  2021-09-12T22:53:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  * Có 2 loại điện tích 

  *cùng loại thì đẩy nhau . khác loại thì hút nhau

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )