có mấy loại khai thác rừng?nêu ví dụ từng loại

Question

có mấy loại khai thác rừng?nêu ví dụ từng loại

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-08-30T21:33:36+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:34:43+00:00

  Có 3 kiểu khai thác rừng là :

  -Khai thác trắng : Chặt hết cây rừng đi rồi trồng lại.

  -Khai thác chọn : Khai thác cây khi đã qua chọn lựa.

  -Khai thác dần : Khai thác rừng trong nhiều lần.

  Chúc bn hok tốt!!

  0
  2021-08-30T21:35:09+00:00

  Có 3 loại khai thác rừng :

  Khai thác trắng,VD:cHẶT LẠI TOÀN BỘ RỪNG RỒI TRỒNG LẠI

  Khai thác dần

  khai thác chọn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )