Có mấy loại oxi ? Đó là những loại nào ? Cho ví dụ về từng loại

Question

Có mấy loại oxi ? Đó là những loại nào ? Cho ví dụ về từng loại

in progress 0
Clara 2 tuần 2021-07-09T23:11:09+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:12:27+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  Oxit được chia làm `4` loại: 

  +) Oxit axit: Là oxit của `1` phi kim, phản ứng với nước tạo thành `1` axit.

  `->` `P_2O_5, CO_2, SO_2,…`

  +) Oxit bazo: Là oxit của `1` kim loại, phản ứng với nước tạo thành `1` bazo.

  `->` `CaO, MgO, Na_2O,…`

  +) Oxit trung tính: Là oxit không phản ứng với axit, bazo hay nước để tạo thành muối.

  `->` `NO, N_2O, CO,…`

  +) Oxit lưỡng tính: Là oxit phản ứng với dung dịch axit hay bazo tạo thành muối và nước.

  `->` `Al_2O_3, ZnO, PbO,…`

  0
  2021-07-09T23:12:30+00:00

  $\text{@Kenvin2007}$

  Đáp án:

  $\text{Oxit có thể phân làm 4 loại chính :}$

  $\text{Oxit axit :}$

  + `H_2“SO_4` 

  + `H_3“PO_4` 

  $\text{Oxit bazơ :}$

  + `Ca(OH)_2` 

  + `Fe(OH)_3`

  $\text{Oxit trung tính :}$ 

  + `NO` 

  + `CO` 

  $\text{Oxit lưỡng tính :}$

  + `Cr_2“O_3` 

  + `Al_2“O_3` 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )