có mấy nhân tố hình thành đất? theo em trong các nhân tố đó có những nhân tố nào quan trọng nhất?

Question

có mấy nhân tố hình thành đất? theo em trong các nhân tố đó có những nhân tố nào quan trọng nhất?

in progress 0
Peyton 5 tháng 2021-07-10T19:06:49+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:08:27+00:00

  Có 3 nhân tố hình thành đất: 

  • Đất cát: 85% cát, 10% limon và 5% sét.
  • Đất thịt:45% cát, 40% limon và 15% sét.
  • Đất sét:25% cát, 30% limon và 45% sét.

  Theo em nhân tố  đất thịt quan trọng nhất

  0
  2021-07-10T19:08:33+00:00

  Có 6 nhân tố hình thành đất :

  1. Đá mẹ

  2. Khí hậu

  3. Sinh vật

  4. Địa hình

  5. Thời gian

  6. Con người

  Theo em, nhân tố quan trọng nhất là sinh vật vì sinh vật cung cấp chất hữu cơ và chứa chất mùn và nguồn thức ăn dồi dào, cung cấp chất cần thiết cho thực vật tồn tại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )