Có mấy phép chiếu?Nêu đặc điểm của mỗi phép chiếu.

Question

Có mấy phép chiếu?Nêu đặc điểm của mỗi phép chiếu.

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-07-24T19:35:19+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:36:20+00:00

  Có 3 phép chiếu đó chính là:

  -Phép chiếu vuông góc  :các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu

  Phép chiếu xuyên tâm :các tia chiếu đồng quy tai 1 điểm

  -Phép chiếu song song  :các tia chiéu dong song với nhau

  0
  2021-07-24T19:37:05+00:00

  $\text{Có 3 phép chiếu là:}$
  – Phép chiếu xuyên tâm: các tia chiếu xuất phát tại một điểm (Tâm chiếu).
  – Phép chiếu song song: các tia chiếu song song với nhau.
  – Phép chiếu vuông góc: các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )