Có một cái cân hai đĩa, một quả cân 500g . Làm thế nào chỉ sau 2 lần cân lấy 2kg gạo từ túi có 7 kg gạo ?

Question

Có một cái cân hai đĩa, một quả cân 500g . Làm thế nào chỉ sau 2 lần cân lấy 2kg gạo từ túi có 7 kg gạo ?

in progress 0
Abigail 1 tháng 2021-08-05T17:28:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:30:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Để gạo lên 2 đĩa, để tới khi nào cái cân ở trạng thái cân bằng, để nhiều gạo nhất có thể.
  Khi đó ta được lần cân thứ nhất 1 đĩa là 500g thì 2 đĩa sẽ là 1kg.
  Vậy sau 2 lần cân là ta sẽ có 2kg gạo thôi

  0
  2021-08-05T17:30:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   lần 1 : lấy quả cân đặt một bên đĩa và lấy bên gạo còn lại bằng 500g

  lần 2: lấy quả cân và bên gạo 500g đặt 1 bên là bằng 1k

  lấy bên còn lại đủ 1 kg nữa là 2kg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )