Có một con lợn nái chân thấp lưng võng màu đen đẻ một đàn lợn con gồm 6 con lưng võng chân thấp màu đen 2con lưng thẳng chân cao màu trắng A chỉ ra c

Question

Có một con lợn nái chân thấp lưng võng màu đen đẻ một đàn lợn con gồm 6 con lưng võng chân thấp màu đen 2con lưng thẳng chân cao màu trắng
A chỉ ra các tính trạng
B nêu các tính trạng tương phản

in progress 0
Hailey 2 năm 2021-09-13T16:03:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:04:57+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Các tính trạng xuất hiện trong bài là:

  + Chân thấp

  + Lưng võng

  + Lông đen

  + Lưng thẳng

  + Chân cao

  + Lông trắng

  b.

  – Các cặp tính trạng tương phản là:

  + Lưng võng – Lưng thẳng

  + Lông đen – Lông trắng

  + Chân thấp – Chân cao

   

  0
  2021-09-13T16:05:15+00:00

  A, tính trạng: lưng võng, chân thấp, màu đen, chân cao, màu trắng, lưng thẳng.

  B, cặp tính trạng tương phản: trắng>< đen, cao>< thấp , thẳng><võng.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )