Có một công việc người thứ nhất làm trong 2 giờ xong, người thứ hai làm trong 4 giờ xong, người thứ ba làm trong 5 giờ xong. Hỏi cả ba người cùng làm

Question

Có một công việc người thứ nhất làm trong 2 giờ xong, người thứ hai làm trong 4 giờ xong, người thứ ba làm trong 5 giờ xong. Hỏi cả ba người cùng làm thì hết bao nhiêu thời gian?

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-10-06T14:37:59+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:39:06+00:00

  Giải thích các bước giải:

   đổi : 2 giờ = 120 phút

           3 giờ = 180 phút

           5 giờ = 300 phút

  Thời gian cả ba người cùng làm là :

  (120+180+300) : 3 = 200 ( phút )

  Vậy cả ba người cùng làm thì hết 200 phút 

  0
  2021-10-06T14:39:29+00:00

  Đáp án:

   1 giờ người thứ 1 lm đc là: 1:2=1/2 (công việc)

  1 giờ người thứ 2 lm đc là: 1:5=1/5 (công việc)

  1 giờ 2 người lm đc là: 1/2+1/5=7/10 (công việc)

  Cả 2 người cùng làm hết là: 1:7/10=10/7 (giờ)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )