có một cửa hàng có 48 quả táo mà bán hết 1phần4. Hỏi còn bao nhiêu quả táo

Question

có một cửa hàng có 48 quả táo mà bán hết 1phần4. Hỏi còn bao nhiêu quả táo

in progress 0
Iris 2 tuần 2021-07-07T15:38:10+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T15:39:42+00:00

  Đáp án:

   Bạn xem hình!

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-07T15:40:09+00:00

  Cửa hàng đã bán số quả táo là

  `48:4=12` (quả)

  Còn lại số quả táo là 

  `48-12=36`(quả)

    Đáp số :`36` quả

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )