Có một kho gạo lần đầu lấy ra 350 kg gạo Lần sau lấy ra số gạo bằng 1/7 Lần đầu thì trong kho còn lại 110 kg gạo Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu kg

Question

Có một kho gạo lần đầu lấy ra 350 kg gạo Lần sau lấy ra số gạo bằng 1/7 Lần đầu thì trong kho còn lại 110 kg gạo Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu kg gạo

in progress 0
Gianna 3 tuần 2021-08-20T05:21:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:22:52+00:00

  Lần sau lấy ra số kg gạo là:

  350 × $\dfrac{1}{7}$ = 50 (kg)

  Lúc đầu trong kho có số kg gạo là:

  110 + 350 + 50 = 510 (kg)

  Đáp số: 510 kg gạo.

  #Creative Team Name

  0
  2021-08-20T05:22:53+00:00

  Theo đề bài:Lần sau lấy ra số gạo bằng$\frac{1}{7}$  số gạo lúc đầu thì trong kho còn lại 110kg gạo.Nghĩa là lần đầu chia làm 7 phần thì lần sau chiếm 1 phần

  Lần sau lấy đi số ki-lô-gam gạo là:

        350:7×1=50(kg)

  Lúc đầu ở trong kho có:

        350+50+110=510(kg)

           Đáp số:510 kg gạo

  #Creative Team Name

  @Xin ctrlhn ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )