_+có môt số giải pháp góp phần giảm số vụ và mức độ nghiêm trọng của tai nạn giao thông như sau : -Thông qua vc nâng cấp các công trình giao thôn

Question

_+có môt số giải pháp góp phần giảm số vụ và mức độ nghiêm trọng của tai nạn giao thông như sau :
-Thông qua vc nâng cấp các công trình giao thông , kiến cho ng ham gia giao thông tí tình huống khó khăn và nguy hiểm hơn
– giáo dục và đào tạo ng tham gia gia thông để họ chấp hành nghiêm túc các nguy định pháp luật và có thể giải quyết tốt hơn cho các tình huống khi tham gia giao thông
– cưỡng chế thực hiên các quy định của pháp luật về trận tự an toàn giao thông nhằm hạn chế các hành vi góp phần làm cho moi trường giao thongio an toàn hơn
1. Em hiểu thế nào về các giải pháp trên ?
2. liên hệ các giải pháp nêu trên đẻ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông ở địa phương em ?

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2021-09-10T19:26:20+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-10T19:27:37+00:00

    -giải pháp trên cho tất cả mọi người thấy rằng việc tham gia giao thông rất là quan trọng về tính mạng của con người cho nên chúng ta phải chú ý về việc khi tham gia giao thông.

    -chúng ta phải cẩn thật cẩn trọng khi tham gia giao thông, luôn luôn phải cảnh giác khi chúng ta tham gia giao thông ở bất cứ đâu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )