có một số tiền,nếu mua kẹo loại 5000 đồng thì được 15 gói kẹo.hỏi cũng số tiền đó nếu mua loại kẹo 7500 đồng 1 gói thì có bao nhiêu gói kẹo

Question

có một số tiền,nếu mua kẹo loại 5000 đồng thì được 15 gói kẹo.hỏi cũng số tiền đó nếu mua loại kẹo 7500 đồng 1 gói thì có bao nhiêu gói kẹo

in progress 0
Amara 1 năm 2021-07-16T17:15:18+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:16:37+00:00

  Đáp án:

   Mua 15 gói kẹo loại 1 thì số tiền cần trả là:

  15×5000=75000 ( đồng)

  cũng số tiền đó nếu mua loại kẹo 7500 đồng 1 gói thì mua được số gói kẹo là

  75000:7500=10 ( gói kẹo)

  đáp số 10 gói kẹo

  mong em cho chị ctlhn nha

  chúc học tốt

   

  0
  2021-07-16T17:16:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\text{15 gói kẹo giá số tiền là:}$
            $\text{5000 × 15 = 75000 ( đồng )}$
  $\text{Nếu mua gói kẹo giá 7500 đồng thì mua được số gói kẹo là:}$
            $\text{75000 : 75000 = 10 ( gói )}$
                             $\text{Đáp số: 10 gói}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )