Có nhận định cho rằng:Anh-Pháp-Mĩ phải chịu một phần trách nhiệm trong việc để chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra.Nhận định đó là đúng hay sai.vì sao

Question

Có nhận định cho rằng:Anh-Pháp-Mĩ phải chịu một phần trách nhiệm trong việc để chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra.Nhận định đó là đúng hay sai.vì sao

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-08-06T22:01:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T22:02:58+00:00

  Đúng vì:

  -Vì chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra làm cho những người ở các nước thuộc địa và binh lính bị thương và chết rất nhiều.
  -Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng vơ vét, bóc lột nhân dân các nước thuộc địa  để phục hồi lại kinh tế của mik nên gây ra nạn đói ở nhiều nơi ở các nc thuộc địa. 
  -Sau khi chiến tranh kết thúc chúng để lại nhiều di vật như bom đạn, chất phóng xạ trên các chiến trường. Làm cho thế hệ con cháu của những người bị nhiễm phóng xạ và cả những người đó ko có đc 1 cuộc sống bình thường và có thể chết.

  XIN HAY NHẤT

  0
  2021-08-06T22:03:08+00:00

  -Anh-Pháp-Mĩ phải chịu một phần trách nhiệm trong việc để chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra nhận định đó là đúng.

  -Vì chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra làm cho những người ở các nước thuộc địa và binh lính bị thương hoặc chết rất nhiều .

  -Chúng vơ vét, bóc lột nhân dân các nước thuộc địa làm gây ra nạn đói ở nhiều nơi. 

  -Sau khi chiến tranh kết thúc chúng để lại nhiều di vật như bom đạn, chất phóng xạ trên các chiến trường.Làm cho thế hệ con cháu của những người bị nhiễm phóng xạ ko có đc 1 cuộc sống bình thường.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )