Có nhiều hoạt động quá trình trong tự nhiên , đời sống , sản xuất cần tiêu thụ khí `O2` nhưng vù sao hàm lượng khí `O2` trong không khí hầu như ko đổi

Question

Có nhiều hoạt động quá trình trong tự nhiên , đời sống , sản xuất cần tiêu thụ khí `O2` nhưng vù sao hàm lượng khí `O2` trong không khí hầu như ko đổi?

in progress 0
Maya 1 năm 2021-08-09T16:07:56+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:09:23+00:00

  Có rất nhiều hoạt động trong tự nhiên con người cần tiêu thụ khí `O_2` nhưng hàm lượng khí `O_2` không thay đổi một phần là do quá trình quang hợp của cây.

  $\\$
  $\text{hơi nước} \ + \ \text{khí cacbonic} \ \xrightarrow[\text{diệp lục}]{\text{ánh sáng}} \ \text{khí oxi} \ + \ \text{tinh bột}$

   

  0
  2021-08-09T16:09:37+00:00

  `#Xray`

  -Trong sản xuất và đời sống của mỗi người thì khí oxi được thải ra và không có sự phản hồi và từ đó làm cho hàm lượng `O_2` bị giảm là không cân bằng trong sản xuất

  -Trong không khí,khi con người hít khí `O_2` và thải `CO_{2}` từ đó cây xanh lấy `CO_{2}` và thải ra `O_2` làm cho lượng oxi trong khống khí được điều hòa

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )