Có những chất sau : O2, Mg, P, Al, Fe Hãy chọn một trong những chất trên và hệ số thích hợp điền vào chỗ trống trong các phương trình hoá học: a,4Na+.

Question

Có những chất sau : O2, Mg, P, Al, Fe
Hãy chọn một trong những chất trên và hệ số thích hợp điền vào chỗ trống trong các phương trình hoá học:
a,4Na+……⟶ $2Na_{2}O$
B,…..+ $O_{2}$ ⟶2MgO
c,…+ $5O_{2}$

in progress 0
Valerie 1 năm 2021-09-13T16:47:15+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:48:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

                                                                 Bài làm:

  a) $4Na + O2 ⟶ 2Na2O$

  b) $2Mg + O2 ⟶ 2MgO$

  c) $4P + 5O2 ⟶ 2P2O5$

  0
  2021-09-13T16:49:10+00:00

  a, $4Na+O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2Na_2O$

  b, $2Mg+O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2MgO$

  c, $4P+5O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2P_2O_5$

  (Nếu cần thêm phản ứng của Al Fe):

  $4Al+3O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2Al_2O_3$

  $3Fe+2O_2\buildrel{{t^o}}\over\to Fe_3O_4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )