có những loại nhiệt giai nào? Nêu quy ước nhiệt độ nước đá đang tan và hơi nước đang sôi trong các loại nhiệt giai

Question

có những loại nhiệt giai nào?
Nêu quy ước nhiệt độ nước đá đang tan và hơi nước đang sôi trong các loại nhiệt giai

in progress 0
Alaia 18 phút 2021-09-09T06:40:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T06:41:33+00:00

   Giải thích các bước giải:

  Có ba loại nhiệt giai là Xenxiut, Farenhai, Kenvin. – Vớinhiệt giai Xenxiut: Nhiệt độ nước đá đang tan là 0 độ của nước đang sôi là 100 độ. – Với nhiệt giai Kenvin: Nhiệt độ nước đá đang tan là 273 độ của nước đang sôi là 373 độ.

  CHÚC BN HỌC TỐT

  0
  2021-09-09T06:41:45+00:00

  Đáp án:

  Có 3 loại nhiệt giai:

  – Nhiệt giai Xen-xi-út (độ C): Nước đá tan ở 0 độ C và nước bay hơi ở 100 độ C. 

  – Nhiệt giai Farenhai (độ F): Nước đá tan ở 32 độ F và nước bay hơi ở 212 độ F. 

  – Nhiệt giai Kenvin (độ K): Nước đá tan ở 273 độ K và nước bay hơi ở 373 độ K. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )