Có phải mọi sự vận động đều là phát triển không ? Cho vd chứng minh?

Question

Có phải mọi sự vận động đều là phát triển không ? Cho vd chứng minh?

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-13T19:13:41+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T19:14:43+00:00

  Vận động hiểu theo nghĩa chung nhất bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy. 

  VD: Muốn biết phải hỏi

  Muốn giỏi phải học

  đó là điều tất nhiên, muốn phát triển phải vận động

  0
  2021-09-13T19:15:17+00:00

  Phải

  VD: -khi chúng ta vận động bộ não để học bài và làm bài tập kiểm tra thì điểm học tập của chúng ta sẽ phát triển (Theo mình là như thế)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )