cơ quan đích của hoomôn tirôxin(TH) ở tuyến giáp là ở đâu

Question

cơ quan đích của hoomôn tirôxin(TH) ở tuyến giáp là ở đâu

in progress 0
Ayla 2 năm 2021-07-24T01:15:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:16:26+00:00

  Cơ quan đích của hoocmôn tirôxin (TH) ở tuyến giáp là ở trước sụn giáp của thanh quản.

  0
  2021-07-24T01:16:35+00:00

  Tìm,gan,thận là cơ quan đích của hoocmôn tirôxin ở tuyến giáp.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )